Wienerberger

Při stavbě a rekonstrukci využíváme technologií firmy Wienerberger, který je celosvětově největší produkce cihel.

Z firmy Wienerberger používáme pro stavby především:

Zdivo

                - POROTHERM CB

                               - jedná se o "high-tech" cihly

- mají ložné plochy zbroušené do roviny (umožňuje vyzdívání na speciální maltu pro tenké spáry)

-odchylka maximálně 1mm a dvě vzájemně rovnoběžné a dokonale rovné ložné plochy

                               - minimalizace vzniku prasklin v omítkách

                               -zvýšení tepelného odporu (musí být zachována tloušťka zdiva)

                               -snížení technologické vlhkosti (ve zdivu)

                -POROTHERM T Profi

                               -cihla plněná vatou

                               -není dále nutnost zdivo zateplovat

                               -ochrana hluku a požáru

 

Stropy, překlady

                -VĚNCOVKA VT 8

                               -ideální podklad pod omítku v místě stropní konstrukce

                -POROTHERM strop

                               -vysoká únosnost

                               -podklad pod omítku